VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tomislav Rajić i Sifet Melić , Općinska komisija za provođenje odluka
Telefon: 030 509 054 i 030 509 043
E-mail: tomislav.rajic@opcinatravnik.com.ba sifet.melic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA OB-P2-Zahtjev za izdavanje ili obnovu urbanističke saglasnosti (Bruneji, Putićevo i Prahulje)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka Općinskog vijeća Travnik o uslovima za sticanje prava vlasništva na nekretninama za boračke i povratničke kategorije stanovništva u naseljima Bruneji, Donje Putićevo i Prahulje i Odluka Općinskog vijeća Travnik o dodjeli nekratnina korisnicima objekata i zemljišta u naseljima Bruneji-Vitovlje, Donje Putićevo i Prahuljle („Sl.novine općine Travnik“ broj: 11/20).
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva