VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Abid Drobo, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 030 511 835
E-mail: abid.drobo@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usklađivanje općinskih redova vožnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH, član 24. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06); Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra, cijeli Pravilnik, (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za usklađivanje redova vožnje 1. Stari red vožnje – za svaki polazak i za svaki povratak 60 KM, 2. Stari red vožnje sa promjenom za svaki polazak i za svaki povratak 120KM, 3. Novi red vožnje – za svaki polazak i za svaki povratak 300KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 431, Budžetska organizacija 1104114 Primalac Općina Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar sa spiskom registriranih djelatnosti Općinski sud Ovjerena kopija
Popis registrovanih voznih redova Stranka Ovjerena kopija
Popis uposlenih vozača Federalni zavod za penzijsko-invaldinsko osiguranje Orginal
Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za sve autobuse Ministarstvo privrede SBK-KSB Ovjerena kopija
Ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja Osiguravajuće društvo Ovjerena kopija
Licenca “A” za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika Ministarstvo privrede SBK-KSB Ovjerena kopija
Prijedlog reda vožnje Stranka Orginal
Ugovor o kooperaciji (samo za one vozne redove koji će se održati u kooperaciji) Ugovorne strane Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj i PDV broj Porezna ispostava Travnik Ovjerena kopija
Potvrda da prijevoznik ispunjava obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda Porezna ispostava Travnik Ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA