VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Semin Konjalić , Stručni savjetnik za vanprivredu
Telefon: 030 509 051
E-mail: semin.konjalic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje apotekarske-ljekarničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje saglasnosti za obavljanje apotekarske-ljekarničke djelatnosti 1000 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Apoteka-ljekarna je površine
Adresa gdje se apoteka-ljekarna nalazi
Naziv apoteke-ljekarne
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o udaljenosti između dvije apoteke Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o posjedovanju vlastitog ili zakupljenog prostora (ZK izvadak ili ugovor o zakupu) Općinski sud ili stranke Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Organ će po službenoj dužnosti pribaviti informaciju od Službe za urbanizam, građenje i imovinsko-pravne poslove da međusobna udaljenost između dvije apoteke nije manja od 400 metara najbliže cestovne povezanosti.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva