VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti i domaće radinosti u stambenim prostorijama kao osnovno ili dopunsko zanimanje
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 4 i 15. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti 10 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Djelatnost će se obavljati sezonski od-do ili trajno
Predmet poslovanja
Naziv firme-radnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (samo za djelatnost u osnovnom zanimanju) Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica (samo za djelatnost u osnovnom zanimanju) Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da je podnosioc u radnom odnosu ili dokaz o statusu penzionera (za dopunsko zanimanje) Poslodavac ili Fond PIO MIO Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo – diploma) ili majstorski ispit Obrazovna ustanova ili obrtnička komora Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju stambenog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba stambenog prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteno lice za mjerenje nivoa buke Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina Ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažanjavanju (samo za djelatnost u osnovnom zanimanju) Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Ako će se djelatnost obavljati kao dopunsko zanimanje
** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva