VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je izmjena određene činjenice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200 i 262. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izmjenu Rješenja 30 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1109119 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Broj telefona
Rješenje broj
Datum izdavanja rješenja
Djelatnost koja se obavlja
Razlog izmjene je (zaokružiti): promjena motornog vozila, dopuna rješenja sa još jednim vozilom, promjena registarskih oznaka na vozilu ili zbog promjene vozača koji upravlja istim)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje čija se izmjena traži Služba za razvoj, privredu i vanprivredu Orginal
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Potvrda o registraciji vozila MUP Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu vozila MUP Ovjerena kopija
Potvrda nadležnog servisa o ispravnosti i opremljenosti motornog vozila Servis za tehnički pregled vozila Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE Kod javnog prijevoza stvari i putnika ako se rješenje dopunjuje sa još jednim vozilom, odnosno skupom vozila dostaviti dokaz o zaposlenom vozaču koji će upravljati istim i koji ispunjava uslove propisane Zakonom o cestovnom prijevozu FBiH. Fizičko lice koje ima u vlasništvu više od dva motorna vozila ili skupa vozila kojim obavlja prijevoz dužno je djelatnost javnog prijevoza stvari registrovati kao pravno lice. Kod prijevoza za vlastite potrebe ako se mijenja lice koje će upravljati vozilom, potrebno je dostaviti dokaz da je u radnom odnosu (ugovor o radu i obrazac prijave osiguranja) i da ima položenu odgovarajuću kategoriju za upravljanje vozilom. Prijevoz za VP lica se može vršiti motornim vozilom do 1+8 sjedišta, a prijevoz za VP tereta se može vršiti teretnim vozilom najveće dopuštene mase do 7.5 tona.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva