VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata za državne i vjerke praznike, mature i svadbe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o radnom vremenu na području Općine Travnik, član 5. stav 2. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 14/02).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata mimo radnog vremena 50 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449, Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Dan ili dani za koje se traži produženo radno vrijeme
Do koliko sati se traži produženo radno vrijeme
Naziv i adresa ugostiteljskog objekta
Razlog za produženo radno vrijeme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda Mjesne zajednice na čijem području se nalazi ugostiteljski objekat da nije dolazilo do narušavanja javnog reda i mira Mjesna zajednica Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Saglasnost će se izdati nakon provjere u policijskoj upravi da li je bilo narušavanja reda i mira, koju će ova Služba izvršiti po službenoj dužnosti.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva