VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Albisa Kahrić , Stručni saradnik za poljoprivredu
Telefon: 030 509 041
E-mail: albisa.kahric@opcinatravnik.com.ba

Marko Janković , Stručni saradnik za poljoprivredu
Telefon: 030 509 041
E-mail: marko.jankovic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis zainteresovanih stranaka u bazu poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, te popis ljudskih potencijala, zemljišta i životinja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi, član 44, 46 i 49. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07); Pravilnik o upisu u Registar poljopirvrednih gazdinstva i Registar klijenata, član 4. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08); Odluka o harmonizovanim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmonizovanim registrima klijenata u BiH, član 1. (“Službene novine BiH”, broj 85/07 ).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list ili ZK izvadak (kad je vlasništvo) ili Ugovor o zakupu/Izjava o davanju zemljišta na korištenje zajedno sa ZK izvatkom ili posjedovnog lista na ime zakupodavca Katastar Općine ili Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda odnosno ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Lična karta nosioca domaćinstva i članova koji se upisuju Ili lična karta osobe ovlaštene za zastupanje u pravnim licima MUP Kopija
Potvrda banke o otvorenom računu Banka Kopija
Rješenje o obavljanju djelatnosti za obrtnike Služba za ravoj, privredu i vanprivredu Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Rješenje o sudskoj registraciji za pravna lica Registar pravnih lica pri Općinskom sudu Ovjerena kopija
ID broj – obrtnici i pravna lica Porezna ispostava Travnik Orginal ili ovjerena kopija
Karton deponovanih potpisa – obrtnici i pravna lica Banka Ovjerena kopija
Potvrda o razvrstavanju djelatnosti Zavod za statistiku Ovjerena kopija
Veterinarska dozvola za držanje stoke Ministarstvo poljoprivrede SBK/KSB Orginal ili ovjerena kopija
Dozvola za građenje Služba za urbanizam, katastar i imovinsko-pravne poslove Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA