VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti, član 28. (“Službene novine FBiH”, broj 32/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja iz oblasti turističke djelatnosti 1. Turistički vodič, pratilac, animator i zastupnik 100KM, 2. Turističke usluge u seoskom turizmu i drugim oblicima turizma 100KM, 3. Ostale turističke usluge 100KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 ; Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj lične karte
Broj telefona
Poslovno sjedište
Predmet poslovanja
Usluga će se pružati kao : turistički vodič, pratitelj, animator, zastupnik, turističke usluge u seoskom turizmu, usluge na skijaškom terenu, turističke usluge u dr. oblicima turizma, ostale turističke usluge
Usluga će se pružati tokom cijele godine ili sezonski od-do
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Uvjerenje o srednjoj stručnoj spremi – najmanje III stepen Obrazovna ustanova Orginal ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje ili sanitarna knjižica) Dom zdravlja Ovjerena kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča Federalno Ministarstvo turizma i okoliša Orginal ili Ovjerena kopija
Dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča Institucija ovlaštena za izdavanje uvjerenja o poznavanju jezika Orginal ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos Fond PIO/MIO Orginal ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nema osnovanu turistiöku djelatnost (ukoliko je prebivalište u drugoj općini) Općina Ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Orginal ili Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili Banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Za “turističkog pratitelja” ne prilaže se dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča. Za “turističke usluge u seoskom turizmu” potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu nad seoskim gospodarstvom. Za “ostale turističke usluge” potrebno je priložiti dokaz o raspolaganju sredstvima za pružanje usluga i dokaz o vrijednosti sredstava, te dokaz da je pribavljena važeća polica osiguranja iz koje se pokriva šteta korisniku usluge u slučaju nesreće.
** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva