VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uslovima i načinu pružanja usluga za putničku agenciju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti, član 11. stav (2) (“Službene novine FBiH”, broj 32/09); Pravilnik o minimalno tehničkim uslovima i načinu pružanja usluga putničkih agencija, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja iz oblasti turističke djelatnosti 200 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za kategorizaciju smještajnih ugostiteljskih objekata 90 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Poslovne prostorije se nalaze
Površina poslovnih prostorija
Prostorije su namjenjene za obavljanje djelatnosti
Naziv putničke agencije
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu Putničke agencije u sudski registar Općinski sud Ovjerena kopija
Odluka Direktora o vrsti Putničke agencije (organizator putovanja ili agencija) sa šifrom djelatnosti koja će se obavljati Društvo Ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vlastitog (ZK izvadak ili posjedovni list) ili zakupljenog prostora (ugovor o zakupu) Općina – općinski sud ili ugovorne strane Ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Identifikacioni broj Porezna ispostava Travnik Ovjerena kopija
Izjava Direktora da voditelj poslovnice ispunjava uslove iz čl.21 Zakona o turističkoj djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva