VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u objektima jednostavnih usluga i u pokretnim objektima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 16, 18, 38 i 39. (“Službene novine FBiH”, broj 32/09); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupine “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga”, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10); Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za rad i rješenje o minimalno-tehničkim uslovima Grupa “Objekti jednostavnih usluga” – 1. Objekt jednostavnih usluga u kiosku 200KM, 2. Objekt jednostavnih brzih usluga 200KM, 3. Objekt jednostavnih brzih usluga u nepokretnom vozilu 200KM, 4. Objekt jednostavnih usluga u šatoru 200KM, 5. Objekt jednostavnih usluga na klupi 200KM, 6. Objekt jednostavnih usluga na kolicima 200KM. Grupa “Pokretni objekti” – 1. Vozila i priključna vozila koja se kreću po cestama 200KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za kategorizaciju smještajnih ugostiteljskih objekata 90 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449 , Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Predmet poslovanja
Naziv firme radnje
Ugostiteljske usluge pružati će se sezonski od-do ili povremeno od-do
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos ili da ne ostvaruje prava po osnovu radnog odnosa Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosioc nema osnovanu ugostiteljsku radnju (ukoliko je mjesto prebivališta druga općina) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi najmanje III stepen (svjedočanstvo – diploma) Obrazovna ustanova ili obrtnička komora Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju objekta jednostavnih usluga i pokretnog objekta (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava postavljanje objekta na određenoj lokaciji Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteno lice za mjerenje nivoa buke Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu za vozilo MUP Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda o registraciji za vozilo MUP Ovjerena kopija
Potvrda o ispravnosti vozila za pokretno i priključno vozilo Ovlašteni servis za pregled vozila Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Predmet poslovanja: skupina “Objekti jednostavnih usluga”, vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekti jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi i objekt jednostavnih usluga na kolicima ili sličnim napravama. Skupina “Pokretni objekti”, vrste: vozilo ili priključno vozilo koje se kreće po cestama,
željeznički vagon, plovni i plutajući objekt.
Ovi objekti se mogu locirati na prostoru koje određuje Zastupničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa regulacijskim, odnosno urbanističkim planom i na udaljenosti ne manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacije sajma. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva