VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u smještaju i utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uslova za kategoriju objekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 16, 18 i 30. (“Službene novine FBiH”, broj 32/09); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/10); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se
pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja iz ugostiteljskih oblasti Grupa “Objekti u seljačkom domaćinstvu” – 3. Soba (sa 3zvj.) 80KM, 4. Soba (sa 2 zvj.) 70KM, 5. Apartman (sa 3 zvj.) 80KM, 6. Apartman (sa 2 zvj.) 70KM, 7. Kamp (sa 3 zvj.) 250KM, 8. Kamp (sa 2 zvj.) 200KM. Grupa “Objekti u domaćinstvu” – 1. Soba u domaćinstvu (sa 3 zvj.) 80KM, 2. Soba u domaćinstvu (sa 2 zvj.) 70KM, 3. Apartman u domaćinstvu (sa 3 zvj.) 80KM, 4. Apartman u domaćinstvu (sa 2 zvj.) 70KM, 5. Studio apartman u domaćinstvu (sa 3 zvj.) 80KM, 6. Studio apartman (sa 2 zvj.) 70KM, 7. Kuća za odmor u domaćinstvu (sa 3 zvj.) 50KM, 8. Kuća za odmor u domaćinstvu (sa 2 zvj.) 40KM, 9. Kamp u domaćinstvu (sa 3 zvj.) 250KM, 10. Kamp u domaćinstvu (sa 2 zvj.) 200KM. Druga vrsta ugostiteljskog objekta iz grupe “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” – 1. Soba za iznajmljivanje (sa 3 zvj.) 80KM, 2. Soba za iznajmljivanje (sa 2 zvj.) 70KM, 3. Apartman (sa 3 zvj) 80KM, 4. Apartman (sa 2 zvj.) 70KM, 5. Studio apartman (sa 3 zvj.) 80KM, 6. Studio apartman (sa 2 zvj.) 70KM, 7. Kuća za odmor (sa 3 zvj.) 50KM, 8. Kuća za odmor (sa 2 zvj) 40KM. Grupa “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” – 1. Kamp (sa 3 zvj) 250KM, 2. Kamp (sa 2 zvj.) 200KM, 3. Kamp naselje (sa 3zvj.) 250KM, 4. Kamp naselje (sa 2 zvj.) 200KM, 5. Kampiralište 200KM, 6.
Kamp odmorište 200KM.
338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za kategorizaciju smještajnih ugostiteljskih objekata 150 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Predmet poslovanja
Naziv firme radnje
Ugostiteljske usluge pružati će se sezonski od-do ili povremeno od-do
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos ili da ne ostvaruje prava po osnovu radnog odnosa Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosioc nema osnovanu ugostiteljsku radnju (ukoliko je mjesto prebivališta druga općina) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi najmanje III stepen (svjedočanstvo – diploma) Obrazovna ustanova ili obrtnička komora Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteno lice za mjerenje nivoa buke Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o broju i površini smještajnih jedinica (Izjava ) Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Predmet poslovanja – skupina “hoteli”, vrste: Hotel baština, Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartman, Motel, Pansion. Skupina “seljačko domaćinstvo”, vrste: Vinotočje, Izletište, Soba, Apartman, Kamp. Skupina “Usluge u domaćinstvu”, vrste: Soba u domaćinstvu, Apartman u domaćinstvu, Studio apartman u domaćinstvu, Kuća za odmor u domaćinstvu, i Kamp u domaćinstvu. Skupina “druge vrste ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”, vrste: Soba za iznajmljivanje, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenočište, Odmaralište, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički ili studentski dom, Objekat za robinzonski smještaj. Skupina “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”, vrste: Kamp, Kamp naselje, Kampiralište i Kamp odmorište.
Odobrenje za rad i rješenje o minimalnim uslovima za smještajne kapacitete iz skupine “hoteli” izdaje se samo fizičkim licima, a kategorizaciju vrše nadležna ministarstva. U skupini seljačko domaćinstvo kategoriziraju se vrste Soba, Apartman i Kamp. U skupini objekti u domaćinstvu kategoriziraju se sve vrste. U skupini druge vrste ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj kategoriziraju se vrste: Soba za iznajmljivanje, Apartman, Studio apartman i Kuća za osmor. U skupini Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj kategoriziraju se vrste: Kamp i Kamp naselje.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva