VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u poslovnom prostoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 15-18. (“Službene novine FBiH”, broj 32/09); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/10); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/10); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupine “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga”, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10); Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja iz ugostiteljske oblasti Grupa restorani – 1. Restoran 500KM, 2. Salon za posebne prilike 500KM, 3. Gostionica 500KM, 4. Zdravljak 500KM, 5. Zalogajnica 200KM, 6. Ćevabdžinica 200KM, 7. Aščinica 200KM, 8. Buregdžinica200KM, 9. Pečenjarnica 200KM, 10. Pizzeria 500KM, 11. Bistro 500KM, 12. Slastičarnica 200KM, 13. Objekat brze hrane (fast-food) 200KM. Grupa barovi – 1. Kafana 500KM, 2. Bosanska kafana 500KM, 3. Ljetna bašta 500KM, 4. Noćni klub 20.000KM, 5. Noćni bar 20.000KM, 6. Disco klub 3.000KM, 7. Caffe bar 500KM, 8. Pivnica 500KM, 9. Buffet 500KM, 10. Krčma 500KM, 11. Konoba 500KM, 12. Klet 500KM. Grupa Catering objekti – 1. Pripremnica obroka 500KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za kategorizaciju smještajnih ugostiteljskih objekata 90 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Djelatnost će se obavljati u tipu
Naziv firme radnje
Ugostiteljske usluge pružati će se sezonski od-do ili povremeno od-do (za vrijeme manifestacija, sajmova i dr. prigodnih priredbi) ili tokom cijele godine
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos ili da ne ostvaruje prava po osnovu radnog odnosa Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosioc nema osnovanu ugostiteljsku radnju (ukoliko je mjesto prebivališta druga općina) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi najmanje III stepen (svjedočanstvo – diploma) Obrazovna ustanova ili obrtnička komora Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteno lice za mjerenje nivoa buke Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva