VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za vršenje prijevoza za vlastite potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o cestovnom prijevozu SBK/KSB, član 35 i 81. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 14/13), Zakon o cestovnom prijevozu, član 53 i 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 02/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje Rješenja za prijevoz – Za izdavanje Rješenja za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe 10 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Marka putničkog vozila
Tip putničkog vozila
Broj šasije
Proizvedeno
Registarske oznake
Sjedišta
Dopuštena masa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o obavljanju djelatnosti za koju će se vršiti prijevoz za vlastite potrebe ili dokaz o upisu u jedan od registara propisanih Zakonom o poljoprivredi FBiH Općina Orginal ili ovjerena kopija Dokaz o upisu u jedan od registara služba pribavlja po službenoj dužnosti
Fotokopija vozačke dozvole (samo podnosioci koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost) MUP Kopija uz orginal na uvid
Fotokopija potvrde o registraciji vozila MUP Kopija uz orginal na uvid
Fotokopija potvrde o vlasništvu vozila MUP Kopija uz orginal na uvid
Potvrda da vozilo ispunjava uslove za vršenje prijevoza u cestovnom prijevozu Ovlašteni servis za prijem i pregled vozila Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Vozilom može upravljati vlasnik vozila ili vozač koji je u radnom odnosu kod vlasnika vozila i uži član porodice. Ako će vozilom upravljati zaposlenik vozač – za njega priložiti dokaz da je u radnom odnosu (ugovor o radu ili obrazac prijave osiguranja) ili uži član porodice i da ima položenu odgovarajuću kategoriju za upravljanje vozilom (vozačka dozvola).
Prijevoz lica se može vršiti motornim vozilom do 1+8 sjedišta, a prijevoz tereta teretnim vozilom najveće dopuštene mase do 7.5 tona.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva