VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje obrta srodne djelatnosti vozač instruktor za osnivanje auto škole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama bezbjednosti prometa na cestama BiH, član 175. stav (1) i član 181. stav (1) tačka 2 (“Službene novine BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07 i 84/09); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 7 i 16. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja za prijevoz – Za izdavanje Rješenja za prijevoz robe 10 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Predmet poslovanja
Naziv auto škole
Poslovno sjedište
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje ili sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Fotokopija vozačke dozvole MUP Ovjerena kopija
Fotokopija instruktorske dozvole MUP Ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora za izvođenje teoretske nastave (ZK izvadak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upotrebi poslovnog prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Saglasnost za osnivanje autoškole Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE O dobijanju Rješenja o utvrđenim uslovima za osnivanje i rad Auto škole od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, potrebno je obavijestiti ovaj organ koji će to upisati u Registar odobrenja. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva