VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje javnog izvanlinijskog prijevoza putnika (poseban obrt).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o cestovnom prijevozu, član 11. Stav (3) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 02/10); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 16. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Zakon o cestovnom prijevozu SBK, član 7. Stav (3) (“Službene novine SBK/KSB”, broj 14/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja za prijevoz – Za izdavanje Rješenja za vanlinijski prijevoz putnika u cestovnom saobraćaju 10 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Marka autobusa
Registarske oznake
Stajalište
Naziv firme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi – III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornih vozila Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje ili sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Fotokopija vozačke dozvole MUP Ovjerena kopija
Fotokopija potvrde o registraciji vozila MUP Ovjerena kopija
Fotokopija potvrde o vlasništvu vozila MUP Ovjerena kopija
Fotokopija potvrde nadležnog Servisa o ispravnosti i opremljenosti motornog vozila Nadležni servis za pregled motornih vozila Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Kod javnog izvanlinijskog prijevoza putnika za drugo vozilo potrebno je dostaviti dokaz o zaposlenom vozaču koji će upravljati istim i koji ispunjava uslove propisane Zakonom o cestovnom prijevozu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 28/06 i 02/10). Fizička osoba koja ima u vlasništvu više od dva autobusa obavezna je djelatnost registrovati kao pravna osoba.Da bi odobrenje za javni izvanlinijski prijevoz putnika postalo pravno valjano, potrebno je ovom organu dostaviti fotokopije: Rješenja o licenci, obrasca licence za vozilo, Rješenja o ispunjavanju tehničko eksploatacionih uslova za vozilo, iskaznice za vozača i saglasnost za obavljanje posebnog obrta od strane Ministarstva privrede SBK/KSB. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva