VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje zajdničke srodne-poljoprivredne djelatnost.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 42. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o vezanim i posebnim obrtima, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 62/10 i 16/12); Uredba o zaštiti tradicijskih i starih obrta, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime (za oba podnosioca)
Adresa stanovanja (za oba podnosioca)
JMBG (za oba podnosioca)
Broj telefona (za oba podnosioca)
Poslovno sjedište
Djelatnost će se obavljati trajno ili sezonski od-do
Predmet poslovanja
Naziv firme radnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu (za oba podnosioca) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS (za oba podnosioca) MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (za oba podnosioca) Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Uvjerenje da podnosioci nemaju zasnovan radni odnos (za oba podnosioca) Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da posjeduju najmanje završenu osnovnu školu (za oba podnosioca) Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje ili sanitarna knjižica (za oba podnosioca) Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da posjeduje vlastiti ili unajmljeni prostor za životinje-štalu Općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju propisanih veterinarsko-zdravstvenih uslova u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, načina rada, higijene i zaštite okoliša Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK/KSB Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu korištenja poljoprivrednim zemljištem (ZK izvadak ili posjedovni list) ili dokaz o upisu u jedan od registara propisanih Zakonom o poljoprivredi FBiH Općinski sud ili općina Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju za zaposlenika Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zajedničkom osnivanju radnje, odnosno obavljanju srodne djelatnosti Ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Za ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo i uzgoj stoke do 20 grla bez objekta, ne dostavljaju se dokazi: o posjedovanju vlastitog ili unajmljenog prostora za životinje-štalu, rješenje ministarstva o ispunjavanju uslova niti izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti. Ako je u pitanju uzgoj stoke preko 20 grla i za preradu mesa i mlijeka, potrebni su navedeni dokazi. Ukoliko se poljoprivredna djelatnost obavlja kao dopunsko zanimanje onda se NE dostavljaju dokazi za zaposlenika, a ukoliko se obavlja kao dodatno – onda se dostavljaju dokazi za zaposlenika. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva