VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje srodne-poljoprivredne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 7. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Djelatnost će se obavljati trajno ili sezonski od-do
Predmet poslovanja
Naziv firme radnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Ljekarsko uvjerenje ili sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da posjeduje najmanje završenu osnovnu školu Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu korištenja poljoprivrednim zemljištem (ZK izvadak ili ugovor o zakupu) ili dokaz o upisu u jedan od registara propisanih Zakonom o poljoprivredi FBiH Općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da posjeduje vlastiti ili unajmljeni prostor za životinje-štalu Općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju propisanih veterinarsko-zdravstvenih uslova u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, načina rada, higijene i zaštite okoliša Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK/KSB Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Za ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo i uzgoj stoke do 20 grla bez objekta, ne dostavljaju se dokazi: o posjedovanju vlastitog ili unajmljenog prostora za životinje-štalu, rješenje ministarstva o ispunjavanju uslova niti izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti. Ako je u pitanju uzgoj stoke preko 20 grla i za preradu mesa i mlijeka, potrebni su navedeni dokazi.Ukoliko se poljoprivredna djelatnost obavlja kao dopunsko zanimanje onda se NE dostavljaju dokazi za zaposlenika, a ukoliko se obavlja kao dodatno – onda se dostavljaju dokazi za zaposlenika. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva