VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti u izdvojenom prostoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 25. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o vezanim i posebnim obrtima, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 62/10 i 16/12); Uredba o zaštiti tradicijskih i starih obrta, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti 10 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Mjesto gdje se nalazi izdvojeni prostor
Površina
Naziv obrtničke radnje
Sjedište obrtničke radnje
Djelatnost
Ime (ime oca) i prezime zaposlenika
Ime oca zaposlenika
Mjesto iz kojeg je zaposlenik
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registrovanoj djelatnosti Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općnski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteni organ za mjerenje buke Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Uvjerenje o državljanstvu za zaposlenika u izdvojenom prostoru Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS za zaposlenika u izdvojenom prostoru MUP Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o poslovnoj sposobnosti za zaposlenika u izdvojenom prostoru Centar za socijalni rad Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o posjedovanju odgovarajuće stručne spreme za zaposlenika u izdvojenom prostoru Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da nema zasnovan radni odnos za zaposlenika u izdvojenom prostoru Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za zaposlenika Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju za zaposlenika Općinski sud Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva