VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti kao osnovno zanimanje za strane državljane.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 13. (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o vezanim i posebnim obrtima, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 62/10 i 16/12); Uredba o zaštiti tradicijskih i starih obrta, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti 10 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Djelatnost će se obavljati sezonski od-do ili trajno
Predmet poslovanja
Naziv firme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija pasoša ili druge putne isprave MUP Orginal ili ovjerena kopija
Kopija rješena Službe za poslove sa strancima kojim se odobrava privremeni boravak ili kopija potvrde PU Travnik o prijavi boravišta Služba za poslove sa strancima ili PU Travnik Orginal ili ovjerena kopija
Radna dozvola Služba za zapošljavanje SBK/KSB Orginal ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje nadležnog organa u državi porijekla da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario pravo po osnovu radnog odnosa Upravni organ strane države Orginal ili ovjerena kopija
Nostrificirana diploma ili dokaz o položenom majstorskom ispitu Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke ili obrtnička komora Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda o mjerenju nivoa buke Ovlašteni organ za mjerenje buke Orginal
Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje nadležnog Suda države porijekla da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Nadležni sud strane države Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Rješenje postaje pravno valjano izdavanjem radne dozvole i vrijedi za vremenski period za koji je izdata dozvola. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva