VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti kao dopunsko ili dodatno zanimanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 11, 12 i 16. Stav (3) (“Službene novine FBiH”, broj 35/09 i 42/11); Uredba o vezanim i posebnim obrtima, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 62/10 i 16/12); Uredba o zaštiti tradicijskih i starih obrta, cijela (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09, 38/10 i 16/12); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12), Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/09 i 12/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Djelatnost će se obavljati sezonski od-do ili trajno
Predmet poslovanja
Naziv firme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu (za podnosioca i zaposlenika u dodatnom zanimanju) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS (za podnosioca i zaposlenika u dodatnom zanimanju) MUP Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo ili diploma) ili majstorski ispit (za podnosioca i zaposlenika u dodatnom zanimanju) Obrazovna ustanova ili obrtnička komora Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da je podnosioc u radnom odnosu ili da ima status penzionera Poslodavac ili Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteno lice za mjerenje nivoa buke Orginal ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalnih uslova za obavljanje djelatnosti Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Dokaz o poslovnoj sposobnosti (za uposlenika u dodatnom zanimanju) Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz da nema zasnovan radni odnos (uposlenik u dodatnom zanimanju) Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenika Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Ukoliko se djelatnost obavlja bez objekta, onda se ne dostavljaju dokazi za objekat.Ukoliko se obrtnička djelatnost obavlja kao dopunsko zanimanje onda se NE dostavljaju dokazi za zaposlenika, a ukoliko se obavlja kao dodatno – onda se dostavljaju dokazi za zaposlenika. ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno ili sezonski
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva