VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za obavljanje kladioničkih djelatnosti na određenoj lokaciji.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o igrama na sreću, član 89. stav (3) tačka 18. (“Službene novine FBiH”, broj 48/15); Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za privređivanje igara na sreću i klađenja, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje Rješenja, obavijesti i saglasnosti – Saglasnost za otvaranje casina, uplatnog mjesta kladionice i automat kluba 1. Otvaranje casina, uplatna mjesta kladionice i automat klub 5000 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Površina kladionice
Adresa kladionice
Naziv kladionice
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji pravnog lica Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vlastitog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili zakupljenog poslovnog prostora (ugovor o zakupu) Općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda Službe za urbanizam o udaljenosti uplatnog mjesta kladionice od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva