VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje obavijesti o prestanku rada i obavještavanje nadležne inspekcije o istom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja o odjavi obavljanja djelatnosti i obavijesti o brisanju društva i poslovne jedinice iz registra društava 30 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Rješenje broj
Datum izdatog rješenja
Dan prestanka obavljanja djelatnosti
Razlog za prestanak
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o minimalno tehničkim uslovima ili Obavijest o početku rada Općina Orginal ili ovjerena kopija
Odluka Direktora o prestanku rada poslovne jedinice Društvo Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva