VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za rad i ispunjavanje minimalno tehničkih uslova.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privrednim društvima, član 6. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Zakon o udruženjima i fondacijama, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 9. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja o minimalno-tehničkim uslovima za sjedište udruženja 50 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1109119 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za kategorizaciju smještajnih ugostiteljskih objekata 90 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449, Budžetska organizacija 1109119 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Mjesto prostorija
Površina
Obavljanje djelatnosti
Početak rada
Sjedište društva
Naziv društva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upisu Podružnice ili Poslovne jedinice u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Odluka o osnivanju podružnice sa navedenim šiframa djelatnosti koje će se obavljati Društvo Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vlastitog (ZK uložak ili posjedovni list) ili zakupljenog poslovnog prostora (ugovor) Ugovorne strane ili općinski sud ili općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteno pravno lice za mjerenje nivoa buke za ugostiteljske objekte Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva