VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za rad i ispunjavanje minimalno tehničkih uslova i kategorizacija objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o privrednim društvima, član 6. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 9. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/10); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 68/10); Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje o minimalno-tehničkim uslovima Grupa “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” – 1. Soba za iznajmljivanje (sa tri zvjezdice***) 80KM, 2. Soba u domaćinstvu (sa dvije zvjezdice**) 70KM, 3. Apartman (sa tri zvjezdice***) 80KM, 4. Apartman (sa dvije zvjezdice**) 70KM, 5. Studio apartman (sa tri zvjezdice***) 80KM, 6. Studio apartman (sa dvije zvjezdice**) 70KM, 7. Kuća za odmor (sa tri zvjezdice***) 50KM, 8. Kuća za odmor (sa dvije zvjezdice**) 40KM, 9. Prenočište 200KM, 10. Odmaralište za djecu 200KM, 11. Hostel 200KM, 12. Planinarski dom 100KM, 13. Lovački dom 200KM, 14. Učenički ili studentski dom 200KM, 15. Objekat za robinzonski smještaj 200KM. Grupa “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” – 1. Kamp (sa tri zvjezdice***) 250KM, 2. Kamp (sa dvije zvjezdice**) 200KM, 3. Kamp naselje (sa tri zvjezdice***) 250KM, 4. Kamp naselje (sa dvije zvjezdice**) 200KM, 5. Kampiralište 200KM, 6. Kamp odmorište 200KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za kategorizaciju smještajnih ugostiteljskih objekata 150 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449 , Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Mjesto prostorija
Površina
Predmet poslovanja
Skraćeni naziv društva
Ugostiteljske usluge će se pružati – tokom cijele godine ili sezonski
Povremeno od-do
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upisu Podružnice ili Poslovne jedinice u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Odluka o osnivanju podružnice sa navedenim šiframa djelatnosti koje će se obavljati Društvo Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vlastitog (ZK uložak ili posjedovni list) ili zakupljenog poslovnog prostora (ugovor) Ugovorne strane ili Općinski sud ili Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o broju i površini smještajnih jedinica (Izjava) Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Dokaz da su provedene mjere zaštite od buke Ovlašteno pravno lice za mjerenje nivoa buke za ugostiteljske objekte Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba objekta Općina Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Predmet poslovanja: Skupina “druge vrste ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”, vrste: Soba za iznajmljivanje, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenočište, Odmaralište, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički ili studentski dom, Objekat za robinzonski smještaj. Skupina “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”, vrste: Kamp, Kamp naselje, Kampiralište i Kamp odmorište.Rješenje o min. Uslovima za smještajne objekte iz skupine druge vrste ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj kategoriziraju se vrste: Sobe za iznajmljivanje, Apartman, Studio apartman i Kuća za odmor. U skupini kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj kategoriziraju se vrste: Kamp i kamp naselje.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva