VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za rad – poslovi mjenjačnice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privrednim društvima, član 6. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Zakon o deviznom poslovanju, član 39. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10); Odluka o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova, cijela (“Službene novine BiH”, broj 50/10 49/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja o minimalno-tehničkim uslovima iz finansijske oblasti 1. Banka 2.500KM, 2. Osiguravajuća organizacija 2.000KM, 3. Mikrokreditna organizacija 1.250KM, 4. Mjenjačnica 1000 KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Naknada za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za rad 90 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 449. Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Mjesto prostorija
Površina
Šifra djelatnosti
Naziv pod kojim će poslovati društvo
Naziv društva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upisu Podružnice ili Poslovne jedinice u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Odluka o osnivanju podružnice sa navedenim šiframa djelatnosti koje će se obavljati Društvo Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vlastitog (ZK uložak ili posjedovni list) ili zakupljenog poslovnog prostora (ugovor) Ugovorne strane ili općinski sud ili općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Ovjerena kopija
Ugovor sa bankom o obavljanju mjenjačkih poslova Banka Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Nakon dobivanja odobrenja za rad podnosioc zahtjeva dužan je ovom organu dostaviti ovlaštenje nadležnog ministarstva za obavljanje mjenjačkih poslova (u skladu sa članom 39. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl.novine FBiH” broj 47/10), kako bi isto postalo pravo valjano.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva