VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobravanje osnivanja pokretne trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 8. Stav (1) tačka d, 16 i 17. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Takse za grupu “Prodaja izvan prodavnica i stovarišta” Prodaja izvan prodavnica i stovarišta 1. Prodaja od vrata do vrata – pravo lice putem akvizitera 200KM, 2. Prodaja na štandovima i stolovima izvan tržnice na malo 100KM, 3. Pokretna prodaja 100KM, 4. Automati 100KM, 5. Trgovačke usluge 200KM, 6. Otkupne stanice 200KM. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Naziv radnje firme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o posjedovanju najmanje III stepena stručne spreme (svjedočanstvo ili diploma) Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario pravo po osnovu radnog odnosa Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema već osnovanu trgovačku radnju (ako je prebivalište na području druge općine) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Urbanistička saglasnost za postavljanje pokretnog prodajnog štanda za obavljanje trgovinske djelatnost Služba za urbanizam ili Služba za obnovu ili Civilna zaštita Orginal ili ovjerena kopija
Fotokopija vozačke dozvole MUP Ovjerena kopija
Fotokopija potvrde o registraciji MUP Ovjerena kopija
Fotokopija potvrde o vlasništvu vozila MUP Ovjerena kopija
Potvrda nadležnog Servisa o ispravnosti i opremljenosti motornog vozila Ovlašteni Servis za prijem i pregled vozila Ovjerena kopija
Izjava da vozilo ispunjava opće i posebne uslove utvrđene članom 12. Zakona o unutrašnjoj trgovini Općina ili notar Ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Trgovačka djelatnost se može obavljati samo u jednom prodajnom objektu i kao osnovno zanimanje. Odobrenje za osnivanje trgovačke radnje može se izdati i licu koje ne posjeduje najmanje III stepen stručne spreme, ako podnese dokaz da lice koje će zaposliti ispunjava taj uslov.Trgovačku radnju može osnovati i strani državljanin, uz primjenu načela uzajamnosti (te ako ispunjava uslove čl. 16 Zakona o unutrašnjoj trgovini). ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva