VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavještavanje nadležne inspekcije da je došlo do određene promjene u poslovanju pravnog lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje Rješenja, obavijesti i saglasnosti – Taksa za izmjenu Rješenja 30 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv privrednog društva
Sjedište
Identifikacioni broj
Broj žiro računa
Ime i prezime odgovornog lica
JMBG
Adresa prebivališta odgovorne osobe
Kontakt telefon
Dan početka obavljanja djelatnosti
Naziv društva
Naziv objekta
Adresa objekta
Razlog za promjenu
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu privrednog društva u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upisu Podružnice u sudski registar usaglašeno sa KD BiH 2010. Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) Ugovorne strane ili općinski sud ili općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Odluka direktora o usaglašenosti djelatnosti Podružnice sa KD BiH 2010. ili drugim razlozima izmjene u poslovanju (proširenje djelatnosti, promjena poslovnog sjedišta, promjena šifara poslovanja…) Društvo Orginal ili ovjerena kopija
Ovjerene pisana izjava o ispunjenosti uslova utvrđene članom 12. Zakona o unutrašnjoj trgovini Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Općina Orginal ili ovjerena kopija
Ministarstvo privrede SBK-KSB Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o utvrđenim minimalno-tehničkim uslovima za obavljanje trgovinske djelatnosti ili zadnja obavijest o početku rada Općina Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva