VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje obavijesti o početku obavljanja djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o privrednim društvima, član 6. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za osnivanje trgovačke radnje – obavijest o početku rada sjedišta i poslovnih jedinica privrednih društava za sve djelatnosti osim ugostiteljsktva i turizma, finansija i arhitektonsko-inžinjerske djelatnosti 50 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119, Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv privrednog društva
Sjedište
Identifikacioni broj
Broj žiro računa
Ime i prezime odgovorne osobe
JMBG
Adresa prebivališta odgovorne osobe
Kontakt telefon
Dan početka obavljanja djelatnosti
Naziv društva
Obavljanje djelatnosti
Naziv objekta
Adresa objekta
Vlasništvo
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu privrednog društva u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upisu Podružnice u sudski registar (ako je sjedište društva u drugom mjestu ili kantonu) Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) Ugovorne strane ili općinski sud ili općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Odluka direktora o osnivanju Podružnice ako je u mjestu sjedišta društva Društvo Orginal ili ovjerena kopija
Ovjerene pisana izjava o ispunjenosti uslova predviđenih čl.14 stav 1 i 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Općina Orginal ili ovjerena kopija .
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva