VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je obavijest nadležnih inspekcijskih organa o početku rada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10); Zakon o privrednim društvima, član 6 i 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za Obavijest o početku rada sjedišta i poslovnih jedinica privrednih društava za sve djelatnosti osim ugostiteljstva i turizma, finansija i arhitektonsko-inžinjerske djelatnosti 50 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131 , Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv privrednog društva
Sjedište
Identifikacioni broj
Broj žiro računa
Ime i prezime podnosioca
JMBG
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Dan početka obavljanja djelatnosti
Naziv društva
Naziv prodajnog objekta
Mjesto gdje se nalazi prodajni objekat
Vlasništvo
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje o upisu Podružnice u sudski registar Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
Odluka Direktora o osnivanju Podružnice ako je u mjestu društva Društvo Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Izjava da poslovni prostor ispunjava opće i posebne uslove utvrđene čl.12 Zakon o unutrašnjoj trgovini Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Ministarstvo privrede SBK-KSB Orginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu prostora (ZK izvadak ili posjedovni list) Ugovorne strane ili općinski sud ili općina Orginal ili ovjerena kopija
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Općina Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Obavijest i dokazi se prilažu za svaki prodajni objekat u roku od pet dana prije početka rada.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva