VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Željka Frljić , Stručni savjetnik za poduzetništvo
Telefon: 030 509 053
E-mail: zeljka.frljic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje dozvole za osnivanje trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 12, 14 i 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10); Zakon o privrednim društvima, član 6 i 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremeljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, član 110. stav (1) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za osnivanje trgovačke radnje Prodavnice – 1. Klasična prodavnica 200KM, 2. Specijalizovana prodavnica 100KM. Samoposluge – 1. Minimarket 300KM, 2. Supermarket 600KM, 3. Hipermarket 1.250KM. Ostale prodavnice – 1. Dragstor 1.000KM, 2. Diskontna prodavnica 200 KM, 3. Butik 200KM, 4. Robna kuća 1.500KM, 5. Kiosk 100KM, 6. Benzinska pumpna stanica i prodavnica na benzinskoj pumpi 1.000KM. Prodaja izvan prodavnica i stovarišta – 1. Pijačna tezga 100KM, 2. Prodaja od vrata do vrata-pravno lice putem akvizitera 100KM, 3. Prodaja na štandovima i stolovima zivan tržnice na malo 100KM, 4. Pokretna prodaja 100KM, 5. Automati 100KM, 6. Trgovačke usluge 200KM, 7. Otkupne stanice 200KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1109119 ,Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj telefona
Poslovno sjedište
Predmet poslovanja
Naziv firme-radnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda CIPS MUP Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Dokaz o uplati takse Općina ili banka Orginal
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nema zasnovan radni odnos ili da ne ostvaruje prava po osnovu radnog odnosa Fond PIO/MIO Orginal ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosioc nema osnovanu trgovačku radnju (ukoliko je mjesto prebivališta druga općina) Općina Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi najmanje III stepen (svjedočanstvo – diploma) Obrazovna ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud ili općina ili ugovorne strane Orginal ili ovjerena kopija
Rješenje kojim se odobrava upotreba poslovnog prostora Općina Orginal ili ovjerena kopija
Izjava da prostor ispunjava opće i posebne uslove utvrđene čl. 12 Zakona o unutrašnjoj trgovini Općina ili notar Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE Trgovačka djelatnost se može obavljati samo u jednom prodajnom objektu i kao osnovno zanimanje. Odobrenje za osnivanje trgovačke radnje može se izdati i licu koje ne posjeduje najmanje III stepen stručne spreme, ako podnese dokaz da lice koje će zaposliti ispunjava taj uslov.Trgovačku radnju može osnovati i strani državljanin, uz primjenu načela uzajamnosti (te ako ispunjava uslove čl. 16 Zakona o unutrašnjoj trgovini). ** Sve ovjere potpisa i prepisa koje su potrebne za kompletiranje ovog postupka oslobođene su obaveze plaćanja takse za ovjeru.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva