VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Semin Konjalić , Stručni savjetnik za vanprivredu
Telefon: 030 511 277 lok. 253
E-mail: semin.konjalic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je dobivanje stipendije. Konkurs se raspisuje svake godine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Statut Općine Travnik, član 95. (“Službene novine Općine Travnik” broj 11/05); Pravilnik za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, cijeli Broj: 01-1511/2015-1 od dana 16.10.2015.godine; Pravilnik za dodjelu stipendija redovnim studentima, cijeli Broj: 01-1511/2015-1 od dana 16.10.2015.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Matični broj
Adresa
Broj telefona
Naziv fakulteta
Godina studija
Prijava se odnosi se 1. konkurs za redovne studente ili 2. konkurs za redovne studente deficitarnih zanimanja (zaokružiti)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o prebivalištu CIPS MUP Ovjerena kopija
Uvjerenje da je student prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta Fakultet Orginal ili ovjerena kopija
Izjava kandidata da ne prima stipendiju ili kredit drugog davaoca Općina ili notar Orginal
Potvrda o položenim ispitima sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija ili ovjerena kopija indeksa sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija (za studente prve godine studija kopija sva četiri svjedočanstva) Obrazovna ustanova Ovjerena kopija
Za učenike generacije – diploma ili potvrda Obrazovna ustanova Ovjerena kopija
Kućna lista Mjesna zajednica Orginal
Za članove domaćinstva starije od 15 god. potvrda o redovnom školovanju Obrazovna ustanova Ovjerena kopija
Za studente porodice poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, studente bez oba roditelja i studente iz porodice RVI, studente civilne žrtve rata ili studente iz porodice civilne žrtve rada dostaviti dokaz o istom Općina ili drugi ovlašteni organ Ovjerena kopija
Za sve punoljetne članove domaćinstva dostaviti – za zaposlene potvrdu o prihodima Poslodavac Ovjerena kopija
Za sve punoljetne članove domaćinstva dostaviti – za nezaposlene potvrdu o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje Ovjerena kopija
Za sve punoljetne članove domaćinstva dostaviti – za nezaposlene koji se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje potvrda da nije osiguran ni po kojem osnovu Fond PIO/MIO Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva