VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Arnela Šatrović , Stručni savjetnik za obuku i organizaciju struktura civilne zaštite i građana
Telefon: 030 509 061
E-mail: arnela.satrovic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ublažavanje posljedica nastale štete.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o procedurama, uvjetima, kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći u saniranju šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom, član 14. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 11/10, 2/11 i 4/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Opisati vrstu prirodne ili druge nesreće sa datumom nastanka
Opisati vrstu dobra zahvaćenu prirodnom ili drugom nesrećom – izraženu mjernim pokazateljima
Opisati vrstu pomoći koja se traži, konkretni zadaci i namjena za čiju se sanaciju pomoć traži
Opisati ekonomsko stanje domaćinstva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija
Kopija kartice žiro-računa Banka Kopija
Zahtjev o podnošenju prijave za procjenu štete Općinskoj komisiji za procjenu šteta Općina Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o procjeni štete od strane Općinske komisije za procjenu šteta Općinska komisija za procjenu štete Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o vlasništvu-posjedu nekretnine (ZK izvadak ili posjedovni list ili građevinska dozvola) Općinski sud ili Općina Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od dana procjene štete od strane Općinske komisije za procjenu šteta.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva