VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ibrahim Dervić , Općinski koordinator za deminiranje
Telefon: 030 509 060
E-mail: operativni.centar@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uklanjanje mina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o deminiranju u BiH, član 13. (“Službeni glasnik BiH”, broj 5/02).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Mjesna zajednica
Mjesto
Ulica
Broj
Katastarska parcela broj
Opisati sve informacije o tome – koje su vojske imale linije razdvajanja ili o eventualnim mino-incidentima, odnosno stradalim od mina i sl.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Općina Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva