VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zoran Meljančić, Viši refernt općinski operativni centar
Telefon: 030 518 135
E-mail: operativni.centar@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dojava prirodne ili druge nesreće.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 149. (“Službene novine FBiH”, broj 39/03, 22/06 i 43/10); Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite, član 14. (“Službene novine FBiH”, broj 8/07).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Mjesna zajednica
Mjesto
Lokacija
Opisati sve poznate informacije o opasnosti i posljedicama opasnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE  –
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)  –
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva