VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Sušac-Zirdum , Viši stručni saradnik za stambene poslove
Telefon: 030 509 059
E-mail: julijanasz@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na trajno i nesmetano korištenje stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stambenim odnosima SR BiH koji je preuzet kao Zakon FBiH Zakonom o preuzimanju zakona o stambenim odnosima, član 6, 21 i 28. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/84, 12/87, 13/89 i 36/89 i “Službene novine Federacije BiH”, broj 11/98); Zakon o prenošenju poslova kantonalnih organa uprave za stambene poslove na općinske službe za upravu, član 1. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 8/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
Pročitati u obrascu zahtjeva
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva