VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mujo Mašić , Viši referent za izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove
Telefon: 030 509 043
E-mail: mujo.masic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na otkup stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o dokazima koji se prilažu uz zahtjev za otkup napuštenih stanova u skladu sa članom 8b Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (donešeno od strane Visokog predstavnika), tačka 3. (Broj 126/01 od 04.12.2001.godine)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izvode iz Registra koji se vode u nadležnim službama za upravu 5 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
Pročitati u obrascu zahtjeva
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva