VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove
DJELATNOST(I) Obnova, izbjeglice, raseljena lica i stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mara Ištvanić , Stručni saradnik za izbjeglice, raseljene osobe i smještaj socijalno ugroženih osoba
Telefon: 030 509 059
E-mail: marica.istvanic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se stranci prizna status raseljenog lica i određena prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciju BiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, član 4, 10 i 11. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o vlasništvu (posjedovni list) Općina Kopija Za raseljene osobe sa područja Općine Travnik po službenoj dužnosti
Prijava za dobrovoljni povratak Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o stanju objekta Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove Ovjerena kopija
Dokaz o visini primanja Poslodavac Kopija
Kopija lične karte MUP Kopija
Rodni list za maloljetne članove obitelji Općina Kopija
Uvjerenje o kretanju MUP Kopija
Uvjerenje Službe za zapošljavanje Služba za zapošljavanje Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve do promjene stanje – rješenjem stambenog pitanja, kupovinom, izgradnjom ili sanacijom predratne nekretnine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva