VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za ekonomsko-finansijske poslove
DJELATNOST(I) Ekonomsko-finansijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dario Pranjić , Pomoćnik Načelnika
Telefon: 030 511 630
E-mail: dario.pranjic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se omogući stranci povrat sredstava zbog greške u uplati ili odustajanja stranke od zahtjeva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o općinskim administrativnim taksama, član 15 i 16. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 12/09, 14/09 i 9/15 ).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
JMBG
Kontakt telefon
Obrazloženje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uplatnica Banka Orginal
Kopija lične karte MUP Kopija
Kopija tekućeg računa za povrat sredstava Banka Kopija
Rješenje Službe za vanprivredu (samo kod odustajanja od postupka) Općina Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva