VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za inspekcijski nadzor
DJELATNOST(I) Inspekcijski nadzor
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivica Sivonjić , Pomoćnik Načelnika
Telefon: 030 511 791
E-mail: ivica.sivonjic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nadzor i kontrola gradnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građenju SBK-KSB, član 46. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva