VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanail Čorbeg , Stručni saradnik za urbanizam
Telefon: 030 509 054
E-mail: sanail.corbeg@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje urbanističko tehničkih uslova za zauzimanje javnih površina i privremeno postavljanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju SBK/KSB, članovi 58-67 i 62 stav (3) (“Službene novine SBK/KSB”, broj 11/14); Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog Kantona, članovi 2-5. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 14/16); Odluka o prostornom uređenju Općine Travnik 2003-2020.godine (plus odluke o usvojenoj planskoj dokumentaciji – Regulacioni plan, Plan parcelacije itd.), cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 8/07 i 17/09); Odluka o postavci privremenih poslovnih objekata, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 16/06 i 4/09); Odluka o zauzimanju javnih površina za formiranje ljetnih bašti, postavljanje tezgi, frižidera za prodaju sladoleda, “autodroma” za dječije autiće i drugih elemenata gradske opreme, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 21/03 i 5/08); Odluka o komunalnom redu, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 18/09); Odluka o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac, cijela (“Službene novine Općine Travnik”, broj 10/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za zauzimanje javnih površina Po m2 – grad Travnik Bosanska ulica od “Žitarnice” do zgrade “Kasarna”, te lokalitet “Plava Voda” – 8KM/m2 mjesečno. Grad Travnik sve periferne ulice, naselje Kalibunar, Turbe, Dolac n/L, Nova Bila 5KM/m2 mjesečno. Za postavljanje frižidera za prodaju sladoleda plaća se 1KM za jedan dan. Za postavljanje tezgi ispred poslovnog prostora plaća se 1KM/m2 za jedan dan. Za postavljanje tezgi za prigodnu prodaju plaća se 4KM/m2 za jedan dan. Za postavljanje “Autodroma” za djeije autiće plaća se 4KM/m2 za jedan dan. 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722463 , Budžetska organizacija 1104114 , Primalac Općina Travnik
Takse za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti i pripremu urbanističke dokumentacije za objekte 15. Privremeni objekti kiosci, ljetne bašte, reklamni panoi 27KM, 16. Privremeni objekti gradske opreme – telefonske govornice, parkinzi, frižideri, tezge 18KM, 17. Ostali objekti i intervencije u prostoru ograde, balkoni, zaštitini zidovi, uređenje vodotoka, okućnice, pristupni putevi, staze 27KM, 22. Održavanje javnih skupova profitnog karaktera 18KM, 23. Postavljanje privremenog objekta zabavnog parka i autodroma 45KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722131 , Primalac Depozitni račun Općine Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime podnosioca ili naziv pravnog lica
Adresa
JMBG i broj lične karte – ID broj pravnog lica
Broj telefona
Zahtjev se odnosi na: 1. Montažni poslovni objekat-kiosk 2. Montažna garaža ili pomoćni objekat (šupa) 3. Samostalna ugostiteljska bašta 4. Slobodnostojeći reklamni pano, totem, svjetleća reklama i sl. 6. Stub za internetski priključak.Privremeni parking
Dimenzije
Katastarska parcela i Katastarska općina
Kratak opis konkretne lokacije javne površine
Djelatnost
Period zauzimanja javne površine: od – do
Eventualni dodatni montažni i prateći elementi
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odsjek za katastar Orginal
Rješenje za obavljanje djelatnosti ili akt o registraciji za pravnu osobu Općina ili općinski sud Kopija
Priznanica o uplati takse i naknade Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 sezonu 01.04.-30.09. tekuće godine, sa mogućnošću produženja i van sezone. Kiosci 3 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva