VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da se stranci da mogućnost korištenja djevojačkog prezime poslije razvoda braka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ličnom imenu, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 7/13); Zakon o matičnim knjigama, član 25. stav 2. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 88. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime djeteta
Ime djeteta
Dan,mjesec,godina,sat i minuta rođenja
Muško ili žensko
Mjesto rođenja djeteta
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Prezime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Ime oca i majke
Dan.mjesec i godina rođenja roditelja
Mjesto i općina rođenja roditelja
Država rođenja roditelja
JMB roditelja
Državljanstvo roditelja
Prebivalište roditelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list podnosioca Općina Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti, ukoliko se nalaze u Centralnom registru FBiH
Lična karta MUP Na uvid
Dokaz o uplati takse Općina Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Taksa od 20 KM naplaćuje se u postupku donošenja rješenja za promjenu podataka u matičnoj knjizi.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva