VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Gudelj , Namještenik
Telefon: 030 509 064
E-mail: dragica.gudelj@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda o autentičnosti potpisa radi odlaska maloljetnog djeteta van granica BiH bez pratnje roditelja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”,br.37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, Sve odredbe, (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru Ovjera svakog potpisa na drugim dokumentima za upotrebu u BiH 10KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime maloljetnog djeteta
Osoba sa kojom putuje
Država putovanja
Broj dana putovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Dokaz o uplati takse Općina Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA