VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Salim Keško , Stručni savjetnik za boračku i invalidsku zaštitu
Telefon: 030 509 065
E-mail: salim.kesko@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane pomoći nezaposlenoj porodilji i sufinansiranje troškova pružanja medicinskih usluga potpomognute oplodnje(“Službene novine Općine Travnik”, broj 6/21).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
JMB
Broj telefona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija izvoda iz matične knjige rođenih novorođenčeta Matični ured općine Kopija, uz orginal na uvid
Dokaz o nezaposlenosti Porezna ispostava Travnik ili Biro za zapošljavanje Orginal ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti ili na zahtjev podnosioca
Izjava o saglasnosti za dostavljane informacije o radno pravnom statusu Općina Orginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za ostalu djecu nezaposlene porodilje Matični ured općine Orginal ili ovjerena kopija Prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za dijete rođeno u 2020 god. i dalje, ukoliko je to dijete treće, četvrto i svako slijedeće po redoslijedu.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA (za djecu rođenu u 2022. godini) Preuzimanje obrasca zahtjeva (za djecu rođenu u 2022. godini)