VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Gudelj , Namještenik
Telefon: 030 509 064
E-mail: dragica.gudelj@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti prepisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa , član 2. (“Službeni list SRBiH”, br.37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BIH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru 1. Ovjera prepisa za upotrebu u inozemstvu, po dokumentu 10KM, 2. Ovjera prepisa za upotrebu u BiH po dokumentu 2 KM, 3. Za svaki naredni list u dokumentu 1 KM, 4. Ovjera prijepisa 3KM. Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Orginalni dokument čija se kopija želi ovjeriti Nadležni organ Na uvid
Dokaz o uplati takse Općina Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA