VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dragica Gudelj , Namještenik
Telefon: 030 509 064
E-mail: dragica.gudelj@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Fdereacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”, br.37/71, 33/75 i 39/75); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/98).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na ovjeru 1. Ovjera potpisa na ugovorima o ortakluku 30KM, 2. Ovjera potpisa na dokumentima kod podizanja kredita do 5.000KM 5KM, 3. Ovjera potpisa na dokumentima kod podizanja kredita preko 5.000KM 10KM, 4. Ovjera svih potpisa na aktima za dodjelu stana 6KM, 5. Ovjera potpisa na ugovorima o djelu i privremenom i povremenom obavljanju poslova 30KM, 6. Ovjera potpisa na ugovorima o korištenju ili zakupu ostalih nekretnina 40KM, 7. Ovjera potpisa na ugovorima o pozajmici novca 100KM, 8. Ovjera svakog potpisa na drugim dokumentima za upotrebu u BiH 10KM, 9. Ovjera potpisa na drugim dokumentima za upotrebu u inostranstvu 20KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE Taksa za ovjeru potpisa ne naplaćuje se licima koji registruju djelatnost.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA