VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice smrti u knjige rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/96 4/97, 13/99, 41/02, 6/03,14/03,76/09,87/13); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 125-126. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu knjigu državljana lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima RBiH, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjenu podataka u matičnim knjigama 20 KM Gotovinsko plaćanje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ulica i broj
Broj telefona
Država boravka
Naziv općine
Prezime umrlog lica
Ime umrlog lica
Prezime prije sklapanja braka umrlog lica
Dan,mjesec,godina i vrijeme smrti
Mjesto smrti i država
Dan,mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivalište
Mjesto sahrane
Bračno stanje
Posljednje prebivalište umrlog lica u BIH-FBIH
Podaci o bračnom partneru umrlog lica – prezime
Ime bračnog partnera
Djevojačko prezime bračnog partnera
Prezime oca i majke umrlog
Ime oca i majke umrlog
Djevojačko prezime majke umrlog
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz Matične knjige umrlih ili izvod iz MKU propisno ovjeren za upotrebu u inozemstvu Strana država (matični ured) u kojoj je nastupila smrt Orginal
Izvod iz Matične knjige rođenih za umrlo lice Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Izvod iz Matične knjige vjenčanih Matični ured određene općine Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posljednjem prebivalištu umrlog lica MUP Orginal ili ovjerena kopija
Lična karta ili pasoš umrlog lica MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva