VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i BIZ
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sebina Karač , Stručni saradnik za pravne poslove matičnog i mjesnih ureda
Telefon: 030 501 917
E-mail: sebina.karac@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis državljanstva u MKR.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o državljanstvu BiH, cijeli (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/12); Zakon o matičnim knjigama, član 21. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu Federacije BiH, član 5, stav (1) tačka a, i stav (2) i član 30. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 93-99. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu državljanstva u MKR, cijeli (“Službene novine Federacije BiH”, broj 108/12); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije BiH u Matičnu knjigu rođenih i Matičnu knjigu državljana, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Upis državljanstva se vrši po osnovu porijekla ili rođenja na teritoriji Federacije ili usvojenja
Prezime djeteta
Ime djeteta
Dan,mjesec,godina rođenja
Država rođenja
Entitet rođenja
Pravni osnov sticanja državljanstva
Prezime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Ime oca i majke
JMB roditelja
Prebivalište roditelja
Državljanstvo roditelja
Mjesto, datum, općina i grad rođenja roditelja
Država rođenja roditelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Zdravstvena ustanova Kopija Dostavlja se po službenoj dužnosti
Cips prijava o prebivalištu roditelja MUP Kopija
Uvjerenje iz Matične knjige vjenčanih Matični ured općine Kopija
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Matični ured općine Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva