VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za zajedničke i komunalne poslove
DJELATNOST(I) Zajednički i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Šefika Duvnjak, Viši referent za komunalne poslove
Telefon: 030 509 048
E-mail: sefika.duvnjak@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje putne saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), Zakon o cestama Federacije BiH. član 13. alineja 4. i član 64, (“Službene novine Federacije BiH”); Odluka o komunalnom redu, član 109-111. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 18/09); Odluka o uslovima i načinu polaganja instalacija kablovskih operatera, član 1 i 2. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 10/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Idejni projekat Ovlaštena projektantska kuća Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Općina Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva