VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za zajedničke i komunalne poslove
DJELATNOST(I) Zajednički i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanja Banušić, Viši referent za pisarnicu i arhiv
Telefon: 030 509 049
E-mail: sanja.banusic@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje prijepisa službene dokumentacije iz Arhiva u slučaju gubitka i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za prijepis rješenja iz Arhiva 15 KM 338 000 221 000 1221 Vrsta prihoda 722 131, Budžetska organizacija 1102112 , Primalac Općina Travnik
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Broj telefona
Rješenje čiji se prijepis traži
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplaćenoj taksi Banka Orginal
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva