VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za zajedničke i komunalne poslove
DJELATNOST(I) Zajednički i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Šefika Duvnjak, Viši referent za komunalne poslove
Telefon: 030 509 048
E-mail: sefika.duvnjak@opcinatravnik.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za neometano kretanje i zaustavljanje vozila obrtnicima i pravnim licima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 2. (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 84/10), Odluka o organizaciji i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Travnik, član 26. (“Službene novine Općine Travnik”, broj 06/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija saobraćajne dozvole MUP Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE  –
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva